Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piechocki Krzysztof

Krzysztof Kazimierz Piechocki

ur. w 1952 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 603/2019
Biogram
Pan Krzysztof Piechocki w okresie od marca 1982 do kwietnia 1983 r. w Częstochowie kontynuował działalność zawieszonego, a następnie zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność”. Poprzez wspólną działalność ze Panem Zbigniewem Muchowiczem i Panem Janem Konodybą wchodził w skład kierownictwa konspiracyjnych struktur związkowych tj. kolejno Międzyzakładowego Komitetu Koordynacyjnego , a od dnia 16 XII 1982 r. Tymczasowej Komisji Regionalnej NSZZ „Solidarność” Region Częstochowa.
Pan Krzysztof Piechocki zorganizował druk i kolportaż nielegalnego biuletynu „Nadzieja”, a nadto uczestniczył w sporządzaniu i rozpowszechnianiu biuletynu pn. „CDN”, będącego organem prasowym wymienionych struktur. Za powyższą działalność dnia 30 IV 1983 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Częstochowie. 
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18 VIII 1983 r. uchylono w stosunku do Pana Krzysztofa Piechockiego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i umorzono postępowanie karne w związku z amnestią.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN