Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Waś Jan
Jan Franciszek Waś
ur. w 1945 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 462/2018

Biogram

W latach 1974-1989 był działaczem założonego przez Stefana Melaka Kręgu Pamięci Narodowej. Od 1979 r.  działał w Komitetecie Katyńskim, organizacji stawiających sobie za cel upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o polskich ofiarach komunizmu w ZSRR. Uczestniczył w przygotowaniach do nielegalnego ustawienia pomnika Katyńskiego w lipcu 1981 r. w  Dolince Katyńskiej na Powązkach w Warszawie. Brał udział w uroczystościach patriotycznych, manifestacjach a także zbiórkach pomocy materialnej dla więzionych, internowanych oraz ich rodzin. Był również kolporterem ulotek i uczestnikiem akcji plakatowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków