Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Najnigier Grażyna

Grażyna Aniela Najnigier

ur. w 1959 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 546/2016
Biogram
W trakcie studiów na Politechnice Wrocławskiej była aktywną działaczką Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Zajmowała się m.in. prowadzeniem biblioteki wydawnictw bezdebitowych na uczelni. W dniu 6 stycznia 1982 r. została internowana i umieszczona, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie w Ośrodku Odosobnienia w Gołdapi. W dniu 24 maja 1982 r., z powodu pobytu w szpitalu, decyzję o internowaniu uchylono. Faktyczne zwolnienie nastąpiło w dniu 28 maja 1982 r. W dniu 31 sierpnia 1982 r. została powtórnie internowana i osadzona w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Z powodów zdrowotnych zwolniona została w dniu 7 września 1982 r. W ramach represji w latach 1985 - 1987 zastrzeżono jej możliwość wyjazdów zagranicznych.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN