Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bogdan Nuciński

ur. w 1954 roku w m. Ksawerówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 321/2019
Biogram
Pan Bogdan Nuciński w okresie od 1984 r. do 1989 r. był działaczem podziemnych struktur „Solidarności” pod nazwą Tajna Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładów Górniczych „Lubin”. 
Był inicjatorem oraz redaktorem biuletynu „Uskok”, wydawanego w Lubinie przez TKZ NSZZ „Solidarność” od stycznia 1988 r. do kwietnia 1989 r. Zajmował się zbiórkami składek członkowskich. Utrzymywał i rozwijał kontakty z innymi strukturami „Solidarności”. 
Ponadto, kolportował prasę i literaturę niezależną - w tym biuletyn „Uskok”, początkowo jedynie w Zagłębiu Górniczym w Lubinie, a następnie w innych zakładach Kombinatu Górniczo - Hutniczego Miedzi oraz we Wrocławiu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej