Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sługocki Tadeusz

Tadeusz Jacek Sługocki

ur. w 1940 roku w m. Sieradz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Od września 1980 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy. Został aresztowany 30 sierpnia 1982 r. w Świdnicy i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Z internowania został zwolniony 7 grudnia 1982 r. 
Po wyjściu na wolność pozostał aktywnym członkiem podziemnych struktur NSZZ Solidarność w Świdnicy. Był zaangażowany w druk i kolportaż zakazanych wydawnictw. Za tę działalność został ponownie aresztowany. W okresie od 6 kwietnia 1984 r. do 23 lipca 1984 r. przebywał w areszcie w Świdnicy. 
Po wyjściu z uwięzienia nie zaniechał działalności niepodległościowej. Był członkiem duszpasterstwa robotniczego przy parafii św. Stanisława i Wacława w Świdnicy. Za udział w druku oraz rozpowszechnianiu „Biuletynu Świdnickiego” został po raz kolejny aresztowany 13 lipca 1985 r. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 11 lutego 1986 r. został skazany na 1 rok i 3 miesiące pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Wałbrzychu z dnia 13 czerwca 1986 r. został warunkowo zwolniony z odbywania pozostałej części kary. Po wyjściu na wolność był objęty dozorem kuratora sądowego.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN