Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Budziakowski Krzysztof
Krzysztof Marek Budziakowski
ur. w 1958 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 193/2012

Biogram

Na początku lat 80. był aktywnym działaczem Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadził szeroką działalność kolporterską, poligraficzną i wydawniczą, m.in. w ramach Krakowskiego Towarzystwa Wydawniczego, którego był założycielem. Współpracował również ze środowiskiem pisma „Arka”. Ponadto w latach 1985-1986 podjął próbę utworzenia działającego oficjalnie wydawnictwa, prowadzonego w formie spółdzielni, co zostało jednak udaremnione przez władze administracyjne na skutek negatywnych opinii Służby Bezpieczeństwa, uzasadnionych wcześniejszą działalnością wydawniczą w podziemiu. Był rozpracowywany przez SB w latach 1981-1989. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej