Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Iwonna Halina Gajowiak

ur. w 1948 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 219/2021
Biogram
Pracownik PKP w Lublinie, od 1979 r.  kolportowała biuletyn Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. W lipcu 1980 r. aktywnie uczestniczyła   w strajku lubelskich kolejarzy. Po wprowadzeniu stanu wojennego prowadziła podziemną działalność związkową do 1989 r. Weszła w skład podziemnej Komisji NSZZ „Solidarność” Węzła PKP w Lublinie. Organizowała pomoc dla internowanych oraz ich rodzin, kolportowała wydawnictwa bezdebitowe, brała udział w manifestacjach przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego. Aktywnie uczestniczyła w działalności Duszpasterstwa Kolejarzy powiązanego ze środowiskiem opozycyjnym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków