Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Fajkis Karol
Karol Jan Fajkis
ur. w 1942 roku w m. Bielsko-Biała
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 24/2017

Biogram

Pan Karol Fajkis od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” przy „Metalplaście” w Bielsku-Białej, a następnie czołowym działaczem Komisji Zakładowej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w terminie od 13 XII 1981 do 22 III 1982 r.  
Po zwolnieniu z internowania był nadal kontrolowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Pan Karol Fajkis był aktywnym uczestnikiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Mikołaja w Bielsku-Białej. 
W 1989 r. reaktywował NSZZ „Solidarność” przy „Metalplaście”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN