Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Barbara Krawiec

ur. w 1956 roku w m. Leszno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 277/2020
Biogram
Była jednym z inicjatorów powstania Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Spółdzielni Inwalidów „Start” w Lesznie. Jako wiceprzewodnicząca Komisji Zakładowej dostarczała wszelkie materiały do Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” (ulotki, ogłoszenia, gazetki). Sporządziła matrycę, którą wykorzystywano do powielania ulotek za co została aresztowana w dniu 4 marca 1982 r. Areszt uchylono 9 kwietnia 1982 r. Decyzją Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu Barbara Krawiec została skazana na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata i 10 tys. zł grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej