Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kostrzewski Kazimierz
Kazimierz Kostrzewski
ur. w 1944 roku w m. Zarzecze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016

Biogram

Pan Kazimierz Kostrzewski od 1963 r. pracował w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Został przewodniczącym Rady Oddziałowej na Wydziale Głównego Mechanika w Stoczni. W 1973 r., w miejscu pracy, inspirował załogę do występowania w obronie Edmunda Bałuki. 
W efekcie swojej działalności w latach 1973–1976 był systematycznie kontrolowany przez szczecińską Służbę Bezpieczeństwa.
W czerwcu 1981 r. podczas I Walnego Zebrania Delegatów wszedł w skład Prezydium Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ „Solidarność”. Został aresztowany w nocy 13.12.1981 r. a następnie internowany w ramach akcji „Jodła”. Początkowo był osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Goleniowie. W dniu 11.01.1982 r. przeniesiony został do Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim, gdzie przebywał do 8.04.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN