Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Marek

Marek Wojciech Bąk

ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016
Biogram
Począwszy od 1985 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, druk ulotek. Uczestnik licznych manifestacji oraz akcji ulotkowych.
Od 1988 r. na emigracji w Republice Federalnej Niemiec, reprezentując FMW za granicą. Przekazywał informacje o sytuacji w Polsce Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców oraz Amnesty International.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "No Future! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014