Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bąk Marek
Marek Wojciech Bąk
ur. w 1962 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 371/2016

Biogram

Począwszy od 1985 r. członek Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie. Zaangażowany w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych, druk ulotek. Uczestnik licznych manifestacji oraz akcji ulotkowych.
Od 1988 r. na emigracji w Republice Federalnej Niemiec, reprezentując FMW za granicą. Przekazywał informacje o sytuacji w Polsce Wysokiemu Komisarzowi ONZ ds. Uchodźców oraz Amnesty International.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

publikacji:

M. Gawlikowski, M. Lewandowski, "No Future! Historia krakowskiej FMW", Kraków 2014