Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Polak Jerzy

Jerzy Jakub Polak

ur. w 1953 roku w m. Jasło
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 54/2021
Biogram
Jerzy Jakub Polak (1953-2021) pracował w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Gamrat-ERG” w Jaśle, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”, współorganizował strajki i akcje protestacyjne. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został zwolniony z pracy. W 1982 r. współorganizował w Jaśle podziemne struktury „Solidarności”. W ramach działalności w Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” organizował druk i kolportaż podziemnych wydawnictw. Za powyższą działalność został zatrzymany 19.03.1983 r., a 21.03.1983 r. postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Komendy Wojewódzkiej MO w Krośnie. W dniu 22.04.1983 r. został przekazany do Aresztu Śledczego w Sanoku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jaśle został w dn. 13.05.1983 r. zwolniony z Aresztu Śledczego w Sanoku. Prokuratura Wojewódzka w Krośnie postanowieniem z dn. 29.07.1983 r. na podstawie amnestii z 1983 r. częściowo umorzyła śledztwo przeciwko Jerzemu Polakowi. Po opuszczeniu aresztu uczestniczył w manifestacjach organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. 
W latach 1983–1989 był kontrolowany operacyjnie przez funkcjonariuszy SB. WUSW w Krośnie dwukrotnie zastrzegł mu prawo wyjazdu za granicę w latach 1984-1988. Powyższą decyzję anulowano we wrześniu 1988 r. W 1988 r. wyjechał na stałe do USA. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN