Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bartyzel Małgorzata

Małgorzata Maria Bartyzel

ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017
Biogram
Była współzałożycielką Ruchu Młodej Polski oraz działaczką NSZZ „Solidarność”. Pracowała w Zarządzie Regionu Łódzkiego „Solidarność” oraz w redakcji „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. Pełniła funkcję kierownika w łódzkim oddziale Biura Informacji Prasowej „Solidarności” (BIPS). W związku z powyższą działalnością w sierpniu 1980 r. została zatrzymana, a następnie była przetrzymywana w areszcie domowym. Została internowana w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. Przebywała w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi, Sieradzu i Olszynce Grochowskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN