Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bartyzel Małgorzata
Małgorzata Maria Bartyzel
ur. w 1955 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2017

Biogram

Była współzałożycielką Ruchu Młodej Polski oraz działaczką NSZZ „Solidarność”. Pracowała w Zarządzie Regionu Łódzkiego „Solidarność” oraz w redakcji „Solidarność Ziemi Łódzkiej”. Pełniła funkcję kierownika w łódzkim oddziale Biura Informacji Prasowej „Solidarności” (BIPS). W związku z powyższą działalnością w sierpniu 1980 r. została zatrzymana, a następnie była przetrzymywana w areszcie domowym. Została internowana w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 lipca 1982 r. Przebywała w Ośrodkach Odosobnienia w Gołdapi, Sieradzu i Olszynce Grochowskiej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej