Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Szelwicki

ur. w 1941 roku w m. Czarnoknec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 356/2015
Biogram
Pan Franciszek Szelwicki w latach 1960-1989 był zatrudniony w Zakładach Urządzeń Przemysłowych w Nysie.
Od września 1980 r. został członkiem „Solidarności”,  w 1981 r. był delegatem na I Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Śląsk Opolski, członkiem Zarządu Regionu, delegatem na I Krajowym Zjeździe Delegatów, członkiem Komisji Krajowej oraz współzałożycielem Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania.
Dnia 14 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie, Opolu, Kamiennej Górze (gdzie w lutym 1982 r. podjął 12-dniową głodówkę), Głogowie;. Zwolniony w lipcu 1982 r. 
W okresie od 1982 do 1989 r. był jednym z współzałożycieli podziemnego ruchu wydawniczego, kolporterem prasy i wydawnictw podziemnych, w tym m.in. „Tygodnika Mazowsze” oraz „Sygnałów Wojennych”. 
W dniach 25-27 sierpnia 1988 r. brał udział w I Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie-Mistrzejowicach.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej