Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sobolewski Zygmunt

Zygmunt Julian Sobolewski

ur. w 1933 roku w m. Wysuszka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 425/2014
Biogram
Pan Zygmunt Sobolewski w sierpniu 1980 współorganizował strajk PKP we Wrocławiu. Od września 1980  r. organizował i przewodniczył Komitetowi Założycielskiemu „Solidarność” PKP Wrocław. Był współorganizatorem, od 24 września 1980 członkiem Prezydium Wrocławskiej Okręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy, a od 5 października 1980 r. członkiem Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej Kolejarzy. 
W dniach 21-27 października 1980 r. współorganizował i brał czynny udział w głodówce kolejarzy w Lokomotywowni Wrocław Główny.  
W latach 1980-1981 został koordynatorem kolportażu na terenie PKP pism „Solidarności” (m.in.: „Semafor”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Tygodnik Mazowsze”). 
Dnia 13 grudnia 1981 r. został internowany, w Ośrodku Odosobnienia we Wrocławiu przebywał do 24 grudnia 1981. 28 sierpnia 1982 r. został ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzelinie, a zwolniony 5 września 1982 r. 
W latach 1982-1989 Pan Zygmunt Sobolewski został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej „S” w PKP Wrocław OZ Ruchu i Łączności, TKZ Solidarność Kolejarzy oraz Tajnej Krajowej Sekcji Kolejarzy „S” we Wrocławiu. Brał udział w zbiórce składek na działalność związkową i pomoc dla osób represjonowanych. 
W latach 1982-1989 był współzałożycielem, autorem, redaktorem i organizatorem druku pisma podziemnego „Wolna Droga”, autorem w „Z Dnia na Dzień" . Ponadto nadal koordynował sieć kolportażu pism podziemnych w PKP  (m.in. „Wolna Droga”, „Wola”, „Myśli Nieinternowane”, „Z Dnia na Dzień”, „KOS”, „Solidarność Walcząca”, „Replika”, „Krzyż Nowohucki”, „Biuletyn Dolnośląski”, „Solidarność Dolnośląska”, „Obecność”, „Tygodnik Mazowsze”).
Pan Zygmunt Sobolewski uczestniczył w tajnych, regionalnych i ogólnopolskich spotkaniach „Solidarności” kolejarzy u ks. Stanisława Orzechowskiego w Duszpasterstwie Akademickim Wawrzyny we Wrocławiu. Współorganizował niezależne imprezy kulturalne i wykłady. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności