Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Drabicki  Ryszard

Ryszard Kazimierz Drabicki

ur. w 1943 roku w m. Sonina
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016
Biogram
Ryszard Kazimierz Drabicki w 1972 r. podjął pracę w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Rzeszów” w Rzeszowie. Od 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. W latach 1984-1988 na terenie zakładu pracy kolportował ulotki i inne wydawnictwa bezdebitowe. Organizował zbiórki pieniężne na pomoc dla internowanych oraz ich rodzin. Uczestniczył w uroczystościach kościelnych organizowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. Był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB. Inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1985-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN