Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lipiński Dariusz

Dariusz Tadeusz Lipiński

ur. w 1955 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018
Biogram
Pracował jako asystent w Instytucie Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” i zakładał struktury związkowe na UAM w Poznaniu. W latach 1982–1985 prowadził działalność podziemną: był redaktorem i kolporterem pisma „Solidarni” (a następnie „Solidarność Poznań”), wydawanego przez Tymczasowy Zarząd Regionu Wielkopolska. Sporządzał i rozpowszechniał ulotki, oświadczenia oraz inne druki krytykujące władze PRL i wzywające do antyrządowych manifestacji. Za swoją działalność 18 kwietnia 1985 r. został zatrzymany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Poznaniu, gdzie przebywał do 4 października 1985 r. Postanowieniem z 11 stycznia 1986 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. W 1987 r. zwolniony z pracy, następnie przywrócony przez Naczelny Sąd Administracyjny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej