Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Franciszek Szumigalski

ur. w 1922 roku w m. Chodaczków Wielki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 541/2015
Biogram
Pan Franciszek Szumigalski wraz z żoną Janiną po wprowadzeniu stanu wojennego przez okres osiemnastu miesięcy ukrywał w swoim mieszkaniu w miejscowości Grajków, Jana Winnika, działacza NSZZ „Solidarność” w Jelczańskich Zakładach Samochodowych oraz członka Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jan Winnik był poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa za działalność związkową listem gończym. 
W trakcie ukrywania działacza opozycyjnego, Pan Franciszek Szumigalski pełnił funkcję łącznika, nawiązał kontakt z najbliższą rodziną Jana Winnika oraz organizował spotkania 
z opozycjonistami w swoim miejscu zamieszkania.
Za ukrywanie osoby poszukiwanej listem gończym Pan Franciszek Szumigalski był zagrożony karą pozbawienia wolności.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej