Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pełkowski ks. Wojciech

Wojciech Pełkowski ks.

ur. w 1949 roku w m. Wasilków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Ks. Wojciech Pełkowski był aktywnym działaczem opozycji antykomunistycznej na Białostocczyźnie. 
W 1981 roku wspierał działania NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w gminie Dąbrowa Białostocka. W 1982 roku podczas Mszy Św. w Dąbrowie Białostockiej sprzeciwił się zdejmowaniu krzyży w szkołach i urzędach. Ponadto w rozmowach z rolnikami wyrażał się negatywnie o wprowadzeniu stanu wojennego. Z uwagi na powyższe przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Z powodu głoszenia patriotycznych kazań został zaliczony przez władze wojewódzkie do grupy kapłanów prowadzących tzw. wywrotową działalność polityczną. Przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa był określany jako zagorzały zwolennik „Solidarności” negatywnie ustosunkowany do PRL. 
W 1984 roku ks. W. Pełkowski został kapelanem Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy Spółdzielni Inwalidów „Naprzód” w Białymstoku, a w 1986 roku - diecezjalnym kapelanem Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Organizował pielgrzymki do polskich sanktuariów, comiesięczne wyjazdy do Warszawy na Msze Św. za ojczyznę, a także kolonie dla dzieci pracowników Spółdzielni Inwalidów „Naprzód”. Odprawiał Msze Św. ważne dla białostockich działaczy NSZZ „Solidarność”: w 1986 roku z okazji obchodów święta 11 Listopada, w 1987 roku dla byłych internowanych, więzionych i prześladowanych przez władze działaczy podziemnej „Solidarności”, w 1989 roku z okazji ósmej rocznicy poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” Zarządu Regionu Białystok. Jego mieszkanie było miejscem spotkań białostockich działaczy „Solidarności”, a także punktem sieci kolportażu nielegalnych wydawnictw. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • J. A. Jamiołkowski, Pajęczyna. Rekonstrukcja historii NSZZ „Solidarność” w BZPB „Fasty” (13 grudnia 1981 – 22 czerwca 1989), Białystok 2014, s. 146, 155.
  • M. Kietliński, ks. A. Szot, Z dziejów rolniczej „Solidarności” w województwie białostockim, Białystok 2013, s. 118.
  • Województwo białostockie w ocenie SB 1980-1985. Wybór źródeł, opr. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011, s. 250-251.
  • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013, s. 599.
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010, s. 75, 106.
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej „Solidarności” NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 – 2005, Białystok 2005, s. 145, 197, 198, 232, 233.