Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Adam Bielecki

ur. w 1967 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Od 1987 r. był członkiem Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Hucie im. Lenina w Krakowie, w którym pełnił funkcje związane z działaniami propagandowymi, m.in. odpowiadał za tablicę informacyjną „Solidarności” oraz zajmował się kolportażem ulotek (zarówno wśród pracowników jak i poza zakładem pracy). W 1988 r. brał aktywny udział w działaniach Federacji Młodzieży Walczącej, m.in. uczestniczył w przemarszu niosąc transparent z napisem „Solidarność Nowa Huta”, w październiku brał udział w manifestacji, podczas której członkowie FMW oblali pomnik Lenina farbą, natomiast 11 listopada uczestniczył pochodzie pod Wawelem oraz był jednym z członków grupy, która dokonała dewastacji budki MO w Krakowie-Czyżynach. Za to został zatrzymany oraz przesłuchiwany, zastraszany i nakłaniany do współpracy z organami bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN