Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalska Barbara

Barbara Teresa Kowalska

ur. w 1952 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018
Biogram
Barbara Teresa Kowalska w 1976 r. była sygnatariuszką listu protestacyjnego z inicjatywy Komitetu Obrony Robotników napisanego w obronie robotników z Radomia i Ursusa.
Od 1981 r. była członkiem „Solidarności”. W 1982 r. pomagała rodzinom osób internowanych, uczestniczyła również w demonstracjach i manifestacjach patriotycznych. 
W latach 1983-1988 była członkiem zespołu wydającego niezależne pismo „Obraz”. Ponadto była łącznikiem między autorami tekstów i kolporterem czasopism „Kos”, „Feniks” oraz publikacji Oficyny Wydawniczej „Oficyna”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków