Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Stanisław Zygmunt Ciupa
ur. w 1948 roku w m. Kolonia Kietlin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 132/2017

Biogram

Stanisław Ciupa od 1979 r. sympatyzował z Konfederacją Polski Niepodległej. W 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w  Fabryce Maszyn „Radomsko” i uczestniczył w akcjach strajkowych odbywających się w zakładzie pracy. Po wprowadzeniu stanu wojennego organizował zbiórki pieniężne na rzecz rodzin osób internowanych oraz kolportował nielegalną prasę i ulotki. Dystrybucję wydawnictw bezdebitowych prowadził do czerwca 1989 r. Był związany z Klubem Inteligencji Katolickiej oraz Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy parafii św. Lamberta w Radomsku, gdzie współorganizował msze w intencji Ojczyzny.  W latach 1982–1989 działał w podziemnych strukturach „Solidarności” oraz brał udział w protestach i akcjach plakatowania.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków