Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jałocha Andrzej
Andrzej Jan Jałocha
ur. w 1959 roku w m. Chełmża
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 281/2017

Biogram

Andrzej Jałocha w latach 1980-1981 był członkiem NSZZ "Solidarność" w Pomorskich Zakładach Aparatury Elektrycznej "Apator" w Toruniu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w działalność w podziemnych strukturach związkowych. Zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw, uczestniczył w zbieraniu składek członkowskich oraz użyczał swoje prywatne mieszkanie na spotkania Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” PZAE „Apator” Toruń. Dnia 16 maja 1989 r. został wybrany przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w swoim zakładzie pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

publikacji:

W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003