Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowalski Waldemar

Waldemar Zdzisław Kowalski

ur. w 1955 roku w m. Pionki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 218/2019
Biogram
Pan Waldemar Zdzisław Kowalski, po zdelegalizowaniu NSZZ „Solidarność”, był współtwórcą i członkiem struktur podziemnych, związanych z Tymczasową Komisją Terenową Ruchu Oporu NSZZ „Solidarność'” w Pionkach. Był jednym z uczestników tzw. Klubu Wolnościowego działającego w ramach Klubu Inteligencji Katolickiej. Pozostawał w ścisłym kontakcie ze środowiskami lubelskiego podziemia oraz utrzymywał kontakt korespondencyjny z Danutą i Lechem Wałęsami. Zajmował się m.in. kolportażem ulotek i innych materiałów bezdebitowych. Podczas przeszukania w jego miejscu zamieszkania - dokonanego w 1987 r. - odnaleziono nielegalne wydawnictwa. W związku z prowadzoną działalnością Pan Waldemar Zdzisław Kowalski pozostawał w czynnym zainteresowaniu Służby Bezpieczeństwa. Był przesłuchiwany, a miejscu jego zamieszkania dokonywano tajnych przeszukań, stosowano podsłuch telefoniczny, perlustrację korespondencji. W 1989 r. został wybrany wiceprzewodniczącym NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Pronit” w Pionkach.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej