Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Przytocka Stanisława

Stanisława Przytocka

ur. w 1942 roku w m. Sokołów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 363/2015
Biogram
Pani Stanisława Przytocka była aktywną działaczką NSZZ „Solidarność” na terenie Zabrza. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w niesienie pomocy rodzinom osób represjonowanych organizując zbiórki pieniędzy, żywności i odzieży. Niosła także pomoc osobom internowanym w Zakładzie Karnym w Zabrzu-Zaborzu, kierując ich do szpitala, w którym była zatrudniona jako lekarz. 
W związku z zaangażowaniem w działalność opozycyjną Pani Stanisława Przytocka została internowana w dniu 12 V 1982 r. i osadzona początkowo w Katowicach, następnie przewieziona do ośrodka odosobnienia  dla kobiet w Bytomiu-Miechowicach. Zwolniona z internowania w 23 VII 1982 r. 
W okresie od 1982 r. do 1988 r. systematycznie była kontrolowana przez Służbę Bezpieczeństwa PRL. 
Wobec Pani Stanisławy Przytockiej stosowano różne formy represji m.in. rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze, informacje przekazywane przez osobowe źródła informacji, kontrolę korespondencji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej