Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Zofia Flig
ur. w 1928 roku w m. Mszana Górna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 131/2016

Biogram

Zofia Flig (1928-2016)  pracowała w Obwodowym Urzędzie Pocztowym i Telekomunikacyjnym w Rzeszowie. W 1980 r. weszła w skład Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w OUPiT. Na początku 1981 r. uczestniczyła w strajku w gmachu byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie, zakończonym podpisaniem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kolportowała wydawnictwa bezdebitowe oraz brała udział w nielegalnych zgromadzeniach na terenie Rzeszowa. W związku z tą działalnością funkcjonariusze SB przeprowadzali rewizje w jej mieszkaniu, była również wzywana na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Działalność opozycyjną kontynuowała do 1989 r. W tym też roku zaangażowała się w reaktywację struktur NSZZ „Solidarność” w OUPiT. Była inwigilowana przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1983-1990.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN