Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wręga Antoni

Antoni Jerzy Wręga

ur. w 1952 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 511/2021
Biogram
Antoni Wręga, archiwista w Gdańskim Ośrodku Ochrony Dóbr Kultury, od 1978 r. zaangażował się w działalność KSS/KOR oraz Ruchu Młodej Polski jako uczestnik spotkań dyskusyjnych, niezależnych obchodów rocznic grudnia 1970 r., 11 listopada oraz 3 maja. Ponadto zajmował się kolportażem pism bezdebitowych oraz pisaniem artykułów do organu prasowego RMP – „Bratniaka”. Od września 1980 r.  do grudnia 1981 r. był kierownikiem Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych MKZ w Gdańsku, a następnie pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Działu Analiz Bieżących MKZ/ZR, gdzie zajmował się zbieraniem relacji i dokumentów dotyczących wydarzeń w grudniu 1970 r. Z uwagi na swoją działalność o charakterze opozycyjnym Pan Antoni Wręga był internowany w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku.
Z uwagi na swoją działalność opozycyjną Pan Antoni Wręga w okresie od 10.10.1978 r. do 05.06.1985 r. był inwigilowany przez Wydział III WUSW w Gdańsku w ramach sprawy operacyjnego sprawdzenia krypt. „Kustosz”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej