Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Mroczek Kazimierz

Kazimierz Mroczek

ur. w 1953 roku w m. Cieszyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Pan Kazimierz Mroczek w latach 1968-1971 rozpowszechniał na terenie Wodzisławia Śląskiego wrogie wiadomości wobec ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Na odręcznie wykonanych ulotkach, które sporządzał, jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego, potępiał politykę państwa m. in. wobec wydarzeń marcowych w 1968 r., atakował postawę władz wobec studentów.  
Kilka lat później w listach wysyłanych do radia „Tirana”  krytykował politykę zagraniczną PRL, negując kształt granic ustalonych w wyniku postanowień  jałtańskich. Wobec powyższego Pan Kazimierz Mroczek w latach 1969-1974 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN