Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rodziewicz Urszula

Urszula Maria Rodziewicz

ur. w 1963 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 493/2019
Biogram
Była działaczką młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających od 1979 roku w Puławach. Wraz z kilkoma innymi uczniami puławskich szkół średnich wchodziła w skład Konfederacji Ludzi Wolnych (od IX 1981 r. Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży). W ramach tej organizacji prowadzono samokształcenie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Urszula Rodziewicz zd. Woszczyk była również członkiem utworzonego w październiku 1980 roku w I LO im. A.J. Czartoryskiego w Puławach Niezależnego Harcerstwa. 14 listopada 1980 r. została wybrana przez członków niezależnej drużyny harcerskiej na przyboczną, odpowiedzialną za pion żeński. Po wprowadzeniu stanu wojennego, Suwerennościowe Porozumienie Młodzieży działało w bardziej zakonspirowanych strukturach tzw. piątkowych, wspierając puławskie podziemie solidarnościowe, głównie Komitet Obrony Narodowej „Solidarność” w Puławach. W ramach tego wsparcia organizowano akcje ulotkowe, malowanie napisów na murach, kolportaż wydawnictw podziemnych oraz akcje spacerowe w porze Dziennika TV. W 1982 roku zakonspirowane środowisko młodzieżowe wydawało także pismo „Kret”, ze stałą rubryką satyryczną „Ryjówka”, redagowane przy udziale Urszuli Woszczyk, która wchodziła w skład redakcji tego miesięcznika. Pismo to, zawierające informacje bieżące z Puław i z kraju (część z nasłuchu Radia Wolna Europa), przedruki z prasy podziemnej i komentarze, kolportowane było nie tylko w środowiskach młodzieżowych, ale także w strukturach podziemnej „S” Ziemi Puławskiej. Ponadto Urszula Woszczyk uczestniczyła w drukowaniu pisma „Biuletyn Informacyjny <<Solidarność>> Ziemi Puławskiej”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski, NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1981, IPN, Lublin 2016.
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Encyklopedia Solidarności t. 2: Konfederacja Ludzi Wolnych; Encyklopedia Solidarności t. 2: „Kret”