Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Gaj Jerzy

Jerzy Kazimierz Gaj

ur. w 1942 roku w m. Zdżary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 208/2020
Biogram
Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W marcu 1981 r. był jednym ze współzałożycieli Wielkopolskiego Komitetu Więzionych za Przekonania. Od kwietnia 1981 r. był członkiem Społecznego Komitetu Obchodów 25. Rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r. 1 sierpnia 1981 r. został kierownikiem Działu Informacji Zarządu Regionu. W związku z kolportażem plakatu „Cyrk gospodarczy” został objęty śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Wojewódzką w Poznaniu. Na mocy postanowienia z 25 października 1982 r. śledztwo umorzono. 5 stycznia 1982 r. został zatrzymany, a następnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie, a następnie Kwidzynie. Podczas pacyfikacji ośrodka w Kwidzynie w dniu 14 sierpnia 1982 r. został dotkliwie pobity. Zwolniony z internowania w dniu 12 października 1982 r. W styczniu 1982 r. zwolniony z pracy w Zakładach Metalurgicznych Pomet w Poznaniu. W latach 1984–1989 był członkiem Międzyzakładowej Rady „Solidarność” w Poznaniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej