Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Józef Niedziela

ur. w 1958 roku w m. Trzebinia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 479/2017
Biogram
Pan Ryszard Niedziela był działaczem NSZZ „Solidarność” oraz współzałożycielem struktur związkowych przy Zakładach Mięsnych w Chrzanowie. Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. W czasie działalności związku był inspiratorem akcji protestacyjnych. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany w dniu 13 XII 1981 r. i umieszczony w ośrodku odosobnienia w Strzelcach Opolskich, następnie w Jastrzębiu-Zdroju, Kokotku oraz Uhercach. Zwolniony został w dniu 29 IV 1982 r. 
W związku z prowadzeniem działalności opozycyjnej Pan Ryszard Niedziela podlegał kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Bezpieczeństwa PRL w okresie 1983-1987. 
W 1989 r. Pan Ryszard Niedziela brał udział w tworzeniu Komitetu Obywatelskiego w Chrzanowie, struktury której zadaniem było zorganizowanie kampanii wyborczej przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN