Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kisza Maria
Maria Kisza
ur. w 1951 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 295/2016

Biogram

Pani Maria Kisza od września1980 r. była działaczką NSZZ „Solidarność”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-15 grudnia 1981 r. uczestniczyła w strajku na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1982-1989 wśród pracowników Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego kolportowała wydawnictwa podziemne, m.in.: „Z Dnia na Dzień”, „Solidarność Dolnośląską”, „Solidarność Walczącą”, „Czas”, „Wolną Polskę”. Od 1982 r. udostępniała swoje mieszkanie na podziemną drukarnię. Pani Maria Kisza była współpracowniczką Regionalnego Komitetu Strajkowego NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, odpowiedzialną m in. za kontakty z Arcybiskupim Komitetem Charytatywnym we Wrocławiu. Zbierała informacje o represjonowanych, udzielała wsparcia materialnego i prawnego ich rodzinom. W latach 1982-1984 prasie podziemnej relacjonowała przebieg procesów politycznych Władysława Frasyniuka i Piotra Bednarza oraz działaczy Solidarności Walczącej.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności