Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Stefan Mierecki

ur. w 1959 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Był honorowym członkiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Historii w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim w roku szkolnym 1978/79, pod egidą którego wydawany był biuletyn „Szlakiem Tysiąclecia”, który zdaniem władz zwierał treści antysocjalistyczne oraz antyradzieckie. Od końca lipca 1979 r. był aktywnym działaczem organizacji „Ruchu Młodej Polski” (RMP), której głównymi celami były przede wszystkim ochrona praw człowieka w Polsce, praca nad przybliżeniem niepodległości oraz obrona polskiej kultury. Ugrupowanie to było również współorganizatorem kolejnych rocznic Wydarzeń Grudniowych 1970, odzyskania niepodległości 11 listopada czy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W związku z działalnością w RMP był kilkukrotnie aresztowany w celu dokonania przesłuchań i rewizji. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 27 maja 1979 r., podczas spotkania mającego na celu zorganizowanie „grupy antysocjalistycznej” – było to spotkanie założycielskie Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza (UAM), w którym brał udział z ramienia RMP. Następnie został aresztowany w dniach 26-28 lipca 1979 r. w związku z planowanym zjazdem założycielskim RMP. Aresztowany również dnia 15 września 1979 r. na 48 h w trakcie spotkania z działaczami gdańskiego RMP. Podczas przeszukania znaleziono przy nim 4 egzemplarze deklaracji programowej RMP. 
Dnia 22 października 1980 r. z inicjatywy RMP doszło do utworzenia na UAM w Poznaniu Katolickiego Związku Akademickiego „Pro Patria”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie świadomości historycznej, organizowanie wieców oraz cyklicznych wykładów. Był członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego. Pełnił rolę skarbnika Związku, a następnie także Prezesa. W listopadzie pod patronatem „Pro Patrii” powstał Społeczny Komitet Obchodów 11 Listopada. W okresie stanu wojennego pozostawał w ukryciu do czerwca 1982 r. W latach 1979-1985 był kontrolowany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1979-1982 otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN