Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Stefan Mierecki

ur. w 1959 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
W roku szkolnym 1978/79 był honorowym członkiem Koła Towarzystwa Przyjaciół Historii w I LO im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wielkopolskim, pod egidą którego wydawany był biuletyn „Szlakiem Tysiąclecia”, który zdaniem władz zwierał treści antysocjalistyczne oraz antysowieckie.
Od końca lipca 1979 r. był jednym ze współzałożycieli, a następnie aktywnym działaczem organizacji „Ruchu Młodej Polski” (RMP), której głównymi celami były przede wszystkim ochrona praw człowieka w Polsce, praca nad przybliżeniem niepodległości oraz obrona polskiej kultury. Ugrupowanie to było również współorganizatorem kolejnych rocznic Wydarzeń Grudniowych 1970, odzyskania niepodległości 11 listopada czy uchwalenia Konstytucji 3 maja. 
W związku z aktywną działalnością był kilkukrotnie zatrzymywany w celu dokonania przesłuchań i rewizji. Pierwsze zatrzymanie miało miejsce 27 maja 1979 r., podczas spotkania mającego na celu zorganizowanie „grupy antysocjalistycznej”. Następnie został aresztowany w dniach 26-28 lipca 1979 r. w związku z planowanym zjazdem założycielskim RMP. Zatrzymano go również na kilka godzin 15 września 1979 r w trakcie spotkania z działaczami gdańskiego RMP. W wyniku przeszukania znaleziono przy nim 4 egzemplarze deklaracji programowej tej organizacji. 
Dnia 22 października 1980 r. z inicjatywy RMP doszło do utworzenia na UAM w Poznaniu Związku Akademickiego „Pro Patria”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, pogłębianie świadomości historycznej, organizowanie wieców oraz cyklicznych wykładów. Był członkiem Prezydium Komitetu Założycielskiego. Pełnił rolę skarbnika Związku, a następnie także Prezesa. W listopadzie pod patronatem „Pro Patrii” powstał Społeczny Komitet Obchodów 11 Listopada. 
W okresie stanu wojennego pozostawał w ukryciu do czerwca 1982 r. 
Od 1979 r. do 1985 r. był rozpracowywany operacyjnie przez Służbę Bezpieczeństwa. W latach 1979-1982 zastrzeżono mu możliwość wyjazdów zagranicznych do krajów kapitalistycznych.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN