Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Jan Kamiński

ur. w 1958 roku w m. Tomaszów Mazowiecki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 204/2019
Biogram
Pan Andrzej Kamiński pod koniec lat 80-tych XX wieku aktywnie włączył się w działalność opozycyjną. W latach 1987-1988 współpracował z Niezależną Organizacją Samoobrony, która działała na terenie Jastrzębia Zdroju. W ramach tej komórki kolportowano pisma Solidarności Walczącej i drukowano ulotki, które następnie rozrzucano na ulicach miasta i przystankach autobusowych. Pan Andrzej Kamiński opracowywał te materiały od strony plastycznej. Ponadto zorganizował w mieszkaniu  niezależną bibliotekę. Współtworzył i redagował pisma „SPiS” Słowem Prawdą i Solidarnością, „Wolność” oraz „Jastrząb”. 
W sierpniu 1988 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność” i jako członek organizacji związkowej w dniach 18 - 28 VIII 1988 r. współorganizował strajk w Kopalni Węgla Kamiennego „Jastrzębie” w Jastrzębiu - Zdroju. Wszedł w skład Komitetu Strajkowego, w ramach którego odpowiadał za łączność i kontaktowanie się z innymi zakładami strajkującymi. Po zakończeniu protestu został członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w KWK „Jastrzębie”. 
Na przestrzeni lat 1988-1989  zaangażował się w tworzenie jastrzębskiej struktury Solidarności Walczącej, z ramienia której uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych m.in. w Budapeszcie w rocznicę węgierskiego powstania 1848 r. oraz na katowickim rynku w styczniu 1989 r. Uczestnicy tego zgromadzenia nieśli transparenty z hasłami uwolnienia więźniów politycznych oraz napisy sygnowane przez Solidarność Walczącą i NSZZ „Solidarność” i rozdawali ulotki zatytułowane „Górnicy”, w których nawoływano do zakładania struktur związkowych w śląskich kopalniach. W konsekwencji tego czynu Pan Andrzej Kamiński został zatrzymany w dniu 25 I 1989 r. i ukarany przez Kolegium do Spraw Wykroczeń w Katowicach grzywną w wysokości 20 tys. zł. 
Ponownie został zatrzymany w dniu 28 III 1989 r. za próbę kolportowania znacznej ilości ulotek sygnowanych przez Solidarność Walczącą Jastrzębie Zdrój oraz wydawnictwa pt. „Przebojem”. W związku z popełnionym przewinieniem  Wydział Śledczy WUSW w Katowicach skierował wniosek do Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice o ukaranie Andrzeja Kamińskiego. Postępowanie zostało umorzone w lipcu 1989 r.  
W kwietniu 1989 r. założył Towarzystwo im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN