Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zdzisław Berkowski

ur. w 1939 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 526/2017
Biogram
Zdzisław Berkowski był pracownikiem Zjednoczonych Zakładów Rowerowych w Bydgoszczy. Dnia 18 listopada 1956 r. został jednym z głównych uczestników tzw. Wydarzeń Bydgoskich, podczas których na Wzgórzu Dąbrowskiego doszło do spalenia radiostacji zagłuszającej sygnał zachodnich rozgłośni radiowych. Zniszczona na bydgoskim Szwederowie „zagłuszarka” była symbolem narodowego zniewolenia, cenzury i blokady informacji, a działania podjęte przez manifestantów były wyrazem spontanicznego, wolnościowego zrywu przeciwko symbolowi reżimu komunistycznego.
Za powyższe, w dniu 27 listopada 1956 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany, następnie wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 1957 r. skazany na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
Był przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, Zakładzie Karnym w Potulicach i Centralnym Więzieniu we Wronkach. Wyszedł na wolność  dnia 27 maja 1959 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN