Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bohuszko Zygmunt
Zygmunt Tadeusz Bohuszko
ur. w 1961 roku w m. Wschowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 386/2018

Biogram

Był aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. W 1985 r. działał w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” RI Ziemi Wschowskiej, zajmował się kolportażem ulotek. Był uczestnikiem pieszej pielgrzymki Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w 1986 r. W latach 1987–1989 był aktywnym działaczem Duszpasterstwa Rolników Indywidualnych NSZZ „Solidarność” Ziemi Wschowskiej przy Kościele Parafialnym w Łysinach k. Wschowy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej