Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Dymny Maciej

Maciej Dymny

ur. w 1964 roku w m. Szczecin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Maciej Dymny należał do organizacji wolnościowej pn. Ruch „Wolność i Pokój”. Brał udział w manifestacjach i spotkaniach organizowanych przez Ruch "WiP". Dnia 6.11.1986 r. został tymczasowo aresztowany za odmowę wykonania rozkazu przyjęcia broni służbowej w jednostce wojskowej  w Braniewie, do której został powołany celem odbycia zasadniczej służby wojskowej. Zwolniony z aresztowania 1.12.1986 r. Będąc cały czas zaangażowany w działalność Ruchu "WiP", Maciej Dymny w dniu 16.08.1987r. został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Częstochowa grzywną 50 tys zł. za to, że 15.08.1987 r. na dworcu PKP w Częstochowie przenosił ulotki sygnowane przez "WiP".  Kolejny raz ukarany karą grzywny w dniu 25.02.1988 r. przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Szczecin za nielegalne umieszczanie transparentów i kolportaż ulotek. Ponadto, 13.06.1988 r.  ukarany został  karą grzywny w wysokości 50 tys. zł, za wznoszenie nielegalnych transparentów przed trybuną honorową w dniu 1 maja 1988 r.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN