Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Antoni Lech Augustyniak

ur. w 1952 roku w m. Żary
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 227/2022
Biogram
Przed wprowadzeniem stanu wojennego działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów”, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego koła oddziałowego. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową, organizował pomoc dla internowanych i ich rodzin, powielał ulotki i plakaty o treściach antyrządowych oraz drukował podziemny biuletyn „Solidarność Wojenna”. 3 maja 1982 r. został zatrzymany, następnie tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie przebywał do 3 sierpnia 1982 r. Wyrokiem z 3 sierpnia 1982 r. Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim skazał go na mocy dekretu o stanie wojennym na karę dwóch lat pozbawienia wolności, której wykonanie - wyrokiem z 11 marca 1983 r. - warunkowo zawiesił Sąd Najwyższy na okres czterech lat. W latach 1982-1983 Antoni Augustyniak był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej