Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Marcińczyk Krzysztof

Krzysztof Zygfryd Marcińczyk

ur. w 1962 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 86/2023
Biogram
Krzysztof Marcińczyk prowadził działalność opozycyjną w latach osiemdziesiątych. Jako aktywny członek podziemnej grupy ,,JAH” zajmował się wytwarzaniem oraz rozpowszechnianiem materiałów bezdebitowych na dużą skalę. W marcu 1982 r. brał m.in. udział w akcjach rozrzucania ulotek na terenie Gorzowa Wielkopolskiego. 
W związku z tą działalnością został objęty przez Służbę Bezpieczeństwa kontrolą operacyjną, a także śledztwem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Zielonej Górze. Został aresztowany dnia 03.04.1982 r. i początkowo osadzono go w areszcie w Gorzowie Wielkopolskim, następnie przebywał w Areszcie Śledczym w Międzyrzeczu. 
W ocenie SB, prokuratury i sądu Krzysztof Marcińczyk był czołowym członkiem grupy opozycyjnej. Jego działalność miała charakter inicjatorski i był szczególnie aktywny w drukowaniu oraz kolportowaniu ulotek. Grupa miała planować kolejne akcje, w tym także sabotaż polegający na unieruchomieniu samochodów należących do Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Gorzowie Wielkopolskim. Mieszkania członków grupy zostały przeszukane, w wyniku czego SB zarekwirowała m.in. maszynę do pisania, matrycę oraz ramki do sitodruku.
W dniu 07.02.1983 r. wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Zielonej Górze Krzysztof Marcińczyk został skazany na 1,5 roku pozbawienia wolności, otrzymując najwyższy wyrok spośród oskarżonych i będąc dodatkowo obciążonym kosztami sądowymi. Ponadto został objęty zastrzeżeniem wyjazdów w dniu 04.04.1982 r. na czas do odwołania. Zakaz zdjęto, kiedy w dniu 04.12.1984 r. został objęty amnestią. 
Krzysztof Marcińczyk wyszedł na wolność w dniu 12.04.1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej