Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łaba Mieczysław

Mieczysław Łaba

ur. w 1953 roku w m. Czyżew
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 234/2015
Biogram
W latach 1980-1981 był działaczem NSZZ „Solidarność” na terenie Sokołowa Podlaskiego i woj. siedleckiego. Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, następnie KZ w Zakładach Mięsnych w Sokołowie. Był także przewodniczącym Oddziału Regionu w Sokołowie Podlaskim i delegatem na Wojewódzki Zjazd Delegatów. Działał także w ogólnopolskiej Komisji Porozumiewawczej Pracowników Przemysłu Mięsnego. W dniu 17.12.1981 r. został internowany na podstawie decyzji nr 45/81 wydanej przez Komendanta KWMO w Siedlcach za prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Osadzony został w Ośr. Odosobnienia w Siedlcach, Białej Podlaskiej, Włodawie i Lublinie. Podczas internowania uczestniczył w głodówce protestacyjnej w Białej Podlaskiej (osadzony za to w karcerze) i buncie internowanych we Włodawie. Po zwolnieniu z internowania 23.07.1982 r. nie zaniechał działalności związkowej. Aktywnie uczestniczył w akcjach protestacyjnych, ulotkowych i plakatowych, był kolporterem wydawnictw niezależnych w swoim miejscu pracy. Utrzymywał kontakty z innymi działaczami z terenu Sokołowa Podlaskiego i województwa siedleckiego. Był  uczestnikiem i współorganizatorem uroczystości i manifestacji patriotycznych, za co w 1986 roku wymierzono mu karę grzywny. W latach 1983-1989 zaangażował się także w działalność KIK. Był inwigilowany, kontrolowany operacyjnie przez SB i wzywany na rozmowy ostrzegawcze.