Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sichelska Janina

Janina Sichelska

ur. w 1934 roku w m. Poronin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
Pracownik Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zakopanem. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnej „Solidarności”. Zaangażowana w kolportaż wydawnictw drugoobiegowych na terenie Białego Dunajca i Szaflar. Udostępniała swój dom w Zakopanem na potrzeby wyjazdów wypoczynkowych osób objętych represjami oraz ich rodzin.
Czynna w duszpasterstwie ludzi pracy. W 1989 r. w Komitecie Obywatelskim w Zakopanem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków