Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Janusz Stanisław Konieczko
ur. w 1948 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 551/2016

Biogram

Pan Janusz Konieczko od września 1980 r. był aktywnym członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. Zajmował się kolportowaniem wydawnictw  i prasy opozycyjnej. 
Od 13 XII 1981 r. był internowany. Przebywał w Zabrzu-Zaborzu oraz od 23 III 1982 r. w Nowym Łupkowie. Został zwolniony 29 IV 1982 r. 
W latach 1982-1988 był przewodniczącym Tymczasowym Komisji Zakładowej w Hucie Bolesława Bieruta. Organizował pomoc dla rodzin osób represjonowanych, zajmował się kolportażem materiałów opozycyjnych oraz utrzymywaniem łączności Regionu Częstochowa z innymi ośrodkami niepodległościowymi na terenie PRL.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej