Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kępski Józef

Józef Stanisław Kępski

ur. w 1939 roku w m. Kolonia Kępa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 478/2022
Biogram
Był uczestnikiem strajku w WSK PZL Świdnik w dniach 8 - 11 lipca 1980 r., członkiem Komitetu Strajkowego. 5.09.1980 r. był członkiem 5 osobowej delegacji WSK PZL do Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Był współorganizatorem i członkiem Komitetu Założycielskiego Niezależnych Związków Zawodowych WSK Świdnik i wybrany został w skład jego 7 osobowego Prezydium. Był przewodniczącym Komisji Wydziałowej, następnie wszedł w skład Komisji Zakładowej w WSK. Był delegatem na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego w IV-V 1981 roku. Po wprowadzeniu stanu wojennego był w dniach 13-15/16.12.1981 r. aktywnym uczestnikiem strajku w WSK PZL Świdnik, członkiem Komitetu Strajkowego. Po pacyfikacji strajku przez ZOMO i wojsko został w dniu 17.12.1981 r. zatrzymany, a 22.12.1981 r. tymczasowo aresztowany. Przetrzymywany był w areszcie KM MO w Lublinie, następnie w AŚ w Lublinie. 13.02.1982 r. w trybie doraźnym został skazany wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie (z Leszkiem Graniczką i Stanisławem Pietruszewskim) na 3 lata więzienia. Osadzony został w ZK w Łęczycy, następnie w ZK w Hrubieszowie. Postanowieniem Sądu Garnizonowego w Lublinie z dnia 16.12.1982 r. został zwolniony na przerwę w odbywaniu kary od 22.12.1982 r. do 20.05.1983 r. W trakcie pobytu w więzieniu w dniach 13 czerwca, 31 sierpnia, 13 września i 13 października brał udział w głodówkach, protestując w ten sposób przeciwko stanowi wojennemu. Po aresztowaniu i skazaniu w dniu 13.02.1982 r. został zwolniony z pracy w WSK Świdnik i przez kilka miesięcy pozostawał bez zatrudnienia. 14. 09.1983 r. zasądzony wobec Józefa Kępskiego wyrok darowano na mocy amnestii. Mimo doznanych represji Józef Kępski od 1983 r. kontynuował działalność podziemną. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Świdnicki Lipiec 1980-2005 – wydawnictwo Urzędu Miasta Świdnik w 25 rocznicę wydarzeń, pod red. Piotra R. Jankowskiego