Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Maria Elżbieta Szabłowska

ur. w 1946 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 401/2016
Biogram
Pracowała w Zakładach Polkolor w Piasecznie. Po wprowadzenie stanu wojennego zaangażowała się w działalność opozycyjną w podziemnych strukturach „Solidarności”, które zostały utworzone w jej zakładzie pracy. W latach 1982-1989 była również związana z Mikroregionem „Solidarność” Mokotów. Zajmowała się kolportażem niezależnych wydawnictw. Dzięki jej dużemu zaangażowaniu udało się znaleźć kilka mieszkań, które pełniły rolę „skrzynek” do odbioru opozycyjnych druków.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków