Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Onoszkiewicz-Henel Tomasz

Tomasz Onoszkiewicz-Henel

ur. w 1957 roku w m. Puławy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 275/2020
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” Rejonu Puławskiego, inicjatorem utworzenia w swoim zakładzie pracy (tj. w Fabryce Żelatyny w Puławach) NSZZ „Solidarność”, członkiem MKZ w Puławach oraz osobą zaangażowaną w tzw. „bojówki Solidarności”. Pan Onoszkiewicz - Henel był również współpracownikiem redakcji Biuletynu Informacyjnego "Solidarność” Ziemi Puławskiej, zajmującym się obsługą redakcyjnego teleksu - urządzenia zapewniającego szybki dostęp do bieżących informacji otrzymywanych od struktur Związku „Solidarność” z całej Polski. Po ogłoszeniu stanu wojennego nie zaprzestał swej działalności o czym świadczyć może odbyta z nim przez funkcjonariuszy SB - w lutym 1982 roku - rozmowa ostrzegawcza oraz jego zaangażowanie jako założyciela i drukarza w wydawnictwie podziemnym „Powstań Polsko skrusz kajdany. Nieregularny Biuletyn Wojenny”. Był również pomysłodawcą przywrócenia w listopadzie 1983 roku dwóch krzyży poświęconych Solidarności oraz pomordowanym w Katyniu - na terenie cmentarza w Puławach (krzyże te zostały zniszczone przez nieznanych sprawców w nocy na początku listopada 1983 roku. Stanowiły one symboliczne miejsce dla mieszkańców Puław, którzy tłumnie je odwiedzali zapalając przy nich znicze i kładąc kwiaty). Ponadto Pan Onoszkiewicz – Henel był również inicjatorem różnego rodzaju akcji ulotkowych, akcji malowania napisów oraz wywieszenia flagi z napisem „Solidarność” na terenie zakładu pracy tj. Fabryki Żelatyny w Puławach. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Marcin Dąbrowski „NSZZ Solidarność Region Środkowo-wschodni w latach 1980-1981.” IPN, Lublin 2014
    • Marcin Dąbrowski NSZZ „Solidarność” Ziemia Puławska w latach 1980-1989, IPN, Lublin 2016