Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Jakubowski Jan
Jan Jakubowski
ur. w 1941 roku w m. Nitaur
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Jan Jakubowski pracował od 1975 r. jako dziennikarz w tygodniku „Czas”. W 1980 r. został przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Gdańskim Wydawnictwie Prasowym, skupiającym wszystkie gdańskie redakcje. W sierpniu 1981 r. był organizatorem akcji Dni bez prasy w Gdańsku. Protest ten polegał na wstrzymaniu druku i kolportażu gazet codziennych. Po wprowadzeniu stanu wojennego Jan Jakubowski został poddany weryfikacji, na mocy której został zwolniony z pracy i objęty zakazem wykonywania zawodu dziennikarza. W latach 1983-1989 był redaktorem i autorem tekstów w podziemnych pismach „Przekaz”, „Solidarność. Pismo Regionu Gdańskiego”, „Gazeta Politechniczna”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej