Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kowolik Zygfryd

Zygfryd Piotr Kowolik

ur. w 1956 roku w m. Zbrosławice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Pan Zygfryd Kowolik jako działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” po wprowadzeniu stanu wojennego został objęty akcją powołania do wojska na trzymiesięczne ćwiczenia wojskowe. Była to ukryta forma internowania, której celem było osłabienie opozycji przed zapowiadanym przez władze podziemnej Solidarności na 10 IX 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji związku. Pan Zygfryd Kowolik został skierowany do jednostki wojskowej numer 1431 w Rawiczu, gdzie utworzono wojskowy obóz specjalny dla osób zaangażowanych w działalność NSZZ „Solidarność”, w której przebywał w okresie od 8 XI 1982 r. do 2 II 1983 r.