Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czekalski Zenon

Zenon Antoni Czekalski

ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 312/2020
Biogram
Zenon Antoni Czekalski we wrześniu 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, gdzie pełnił funkcję inspektora pracy w Międzyzakładowej Komisji Solidarności przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Budownictwa Przemysłowego „Hydrocentrum”.  W latach 1982-1989 prowadził aktywną działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem nielegalnych czasopism, ulotek, znaczków i książek. Udzielał pomocy materialnej jak i żywnościowej potrzebującym działaczom „Solidarności” i ich rodzinom. Współorganizował i uczestniczył w nielegalnych manifestacjach. Utrzymywał kontakty z ks. Tadeuszem Sitko i ks. Janem Sikorskim, a także z Ligią Grabowską z Komitetu Prymasowskiego. W 1985 r. zaangażował się w działalność w ramach Duszpasterstwa Ludzi Pracy, na skutek czego był kilkakrotnie zatrzymywany przez SB. W dniu 31 marca 1982 r. podczas przewożenia ponad 100 egzemplarzy wydawnictwa „KOS” został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Nakazem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z dnia 3 czerwca 1982 r. został zwolniony z aresztowania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków