Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Tylka Tomasz
Tomasz Stanisław Tylka
ur. w 1958 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2014

Biogram

Student geodezji Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestnik strajku na AGH w dniach 14 – 16 grudnia 1981 r. Zatrzymany podczas pacyfikacji. W latach 1982-89 zaangażowany w druk wydawnictw drugoobiegowych dla podziemnych struktur NZS. Kolporter druków bezdebitowych. Uczestnik akcji sporządzania napisów na murach, w tym na wielopiętrowych budynkach akademików Miasteczka Studenckiego w Krakowie. 
W dniu 4 czerwca 1984 r. zbiegł podczas rewizji zajmowanego przez niego pokoju w akademiku, po czym ukrywał się do dnia 21 sierpnia 1984 r., kiedy to ujawnił się przed prokuratorem Prokuratury Rejonowej dla Krakowa – Śródmieścia, korzystając z przepisów amnestyjnych.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN