Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nagler Halina

Halina Urszula Nagler

ur. w 1936 roku w m. Baranowicze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 121/2024
Biogram
W latach 50., jako uczennica Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu, należała do młodzieżowej organizacji konspiracyjnej „Orzeł”, działającej na terenie powiatu kaliskiego. 
W 1976 r. zajmowała się kolportażem prasy niezależnej m.in. „Biuletynu Informacyjnego” KSS KOR. We wrześniu 1980 r. była jedną z inicjatorek powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Turku, gdzie pracowała jako lekarz neurolog. Pełniła funkcję przewodniczącej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Komisji Rewizyjnej. Uczestniczyła w strajku okupacyjnym Komisji Krajowej Służby Zdrowia w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku, który rozpoczął się 7 listopada 1980 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność niepodległościową. Zajmowała się organizowaniem Mszy św. za Ojczyznę oraz udzielaniem pomocy osobom internowanym i ich rodzinom. W latach 1982-1989 brała udział w kolportażu wydawnictw podziemnych m.in. „Kos”, „Tygodnik Mazowsze”, a także książek Niezależnej Oficyny Wydawniczej NOWA. W 1986 r. była współorganizatorką Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Następnie 5 czerwca 1986 r. uczestniczyła w spotkaniu Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, podczas którego podjęto decyzję o wystosowaniu petycji do Sądu Rejonowego w Kole w sprawie uwolnienia aresztowanych lekarzy. 
W 1988 r. weszła w skład Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” ZOZ w Turku, a także była członkiem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego. W dniu 23 stycznia 1989 r. została wybrana przewodniczącą Tymczasowej Komisji Środowiskowej „S” Pracowników Służby Zdrowia - Ziemia Turkowska. Ponadto była delegatem na I i II Walny Zjazd Delegatów NSZZ „S” Regionu Konińskiego. 
W latach 1988-1989 była w zainteresowaniu operacyjnym Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • Izabela Fret NSZZ „Solidarność” w Turku w latach 1980-1990, Turek 2010
    • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, red nacz. Grzegorz Waligóra, tom 2, Warszawa 2012